Despre departament

Despre departament:

Scopul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) îl reprezintă pregătirea studenţilor ca viitori profesori. În acest sens, se studiază următoarele discipline: psihologia educaţiei, pedagogia, didactica specialităţii, practică pedagogică şi o disciplină la alegere din următoarele: instruirea asistată de calculator, consiliere şi orientare, management clasei de elevi .

Începând cu anul universitar 2008/2009, D.P.P.Dul Universităţii noastre şi-a armonizat curricula universitară de formare iniţială în conformitate cu Ordinul M.Ed.C.T 4316/2008 privind programul de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin D.P.P.D. Astfel, studenţii care se află în anul I de facultate vor parcurge un prim nivel de formare iniţială, iar în momentul în care vor obţine 30 ECTS vor primi un Atestat de absolvire al D.P.P.D. care le va conferi dreptul de a preda inclusiv în ciclul gimnazial. Finalizarea nivelului II cu alte 30 ECTS corespunzătoare le va da dreptul absolvenţilor să obţină Certificatul de competenţă didactică, ei putând preda la orice nivel de şcolarizare. Studenţii Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad au astfel posibilitatea ca simultan cu pregătirea lor ca specialişti (medici, ingineri, economişti etc.) să se formeze şi ca profesori. Un astfel de student se pregăteşte practic în două domenii complementare şi ca specialist într-un anume domeniu şi ca profesor (menţionăm că la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic sunt înscrişi peste 350 de studenţi).

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic se ocupă nu numai de formarea iniţială a studenţilor sau a personalului necalificat care lucrează în învăţământ, ci şi de formarea continuă a cadrelor didactice. Începând cu anul universitar 2008 / 2009, D.P.P.D. va organizeaza cursuri de pregătire adresate profesorilor interesaţi să participe la concursul de titularizare pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul preuniversitar.

Faptul că Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic atrage studenţi şi profesori de la diferite facultăţi şi specialităţi de vârste diferite şi care cunosc în profunzime problemele învăţământului explică potenţialul pe care le are această instituţie de a întări legăturile dintre facultăţi, asigurând Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad o coeziune sporită, amplifică legăturile cu alte instituţii de învăţământ din judeţ şi zona învecinată, transformând universitatea noastră într-un veritabil centru de educaţie, de cultură. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic s-a dovedit, de asemenea activ, în intensificarea legăturilor în plan educativ şi ştiinţific cu instituţii similare din străinătate, având şansa de a deveni un factor important de integrare a ţării noastre în Uniunea Europeană.

O garanţie a faptului că Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic îşi poate îndeplini onorabil multiplele atribuţii o constituie calitatea staff-ului său reprezentată de pregătirea ştiinţifică a celor 7 cadre didactice, toate având titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe. Menţionăm în acest context, că numai în ultimii patru ani cadrele didactice au publicat peste 35 cărţi şi peste100 studii de specialitate. Cadrele didactice ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic participă la derularea a unor proiectede cercetare. D.P.P.D. a organizat sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe.

În cadrul D.P.P.D. funcţionează Centrul de consiliere psihopedagogica PLUSEGO, organism care îşi propune abordarea unor subiecte din domeniul ştiinţelor educaţiei (psihologia educaţiei, pedagogie, didactici aplicate, consiliere si orientare etc.).