Program postuniversitar

Absolvenţii studiilor universitare se pot înscrie la Programul postuniversitar de formare psihopedagogică (PPFP), Nivel I conform OMECTS nr. 5745, art. 3 şi OUG 49/2014 pct 58).